Povídat si budeme o tom jak přijmout sama sebe, jak přijmout své ženství, jak si ženství užívat, láska k ženskému tělu, jak se krášlit a citit se skvěle, budeme mapovat rozdíl mezi ženou a mužem i cykličnost ženství.

Související videa

Symbol VENUS & MARS

STÁHNĚTE SI PŘITAHOVACÍ MAGICKÝ OBRÁZEK :-)

Venuse mars symbol